به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف P)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Parasitology 1735-7020 Jul-Sep 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Particle Science and Technology 2423-4087 Summer 2019 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Iranian Journal Of Pathology 1735-5303 Spring 2020 انجمن آسیب شناسی ایران
Journal Of Patient safety and quality improvement 2345-4482 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2021 دکتر طاهر امینی گلستانی
Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology 2008-8892 Summer 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of pediatric nephrology 2345-3176 Winter 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Journal of Pediatric Surgery Feb 2019 انجمن جراحان کودکان ایران
Iranian Journal of Pediatrics 2008-2142 Oct 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Pediatrics 2345-5047 Sep 2022 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Pediatrics Review 2322-4398 April 2020 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Persian Journal of Acarology 2251-8169 Summer 2022 انجمن کنه شناسی ایران
Persian Literary Studies Journal 2322-2557 Summer-Autumn 2019 دانشگاه شیراز
Persica Antiqua 2783-2295 Summer-Autumn 2022 گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
Personalized Medicine Journal 2476-5538 Spring 2022 دکتر محمدعلی صارمی
Journal of Petroleum Business Review 2645-4726 Autumn 2018 دانشگاه صنعت نفت
Journal of Petroleum Science and Technology 2251-659X Autumn 2019 پژوهشگاه صنعت نفت
Journal of Pharmaceutical & Health Sciences 2228-6780 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
Pharmaceutical and Biomedical Research 2423-4486 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Journal of Pharmaceutical Care 2322-4630 Spring 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2423-4087 eISSN: 2423-4079
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید حیدر محمودی نجفی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا صمیمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2345-3176
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عباس مدنی
  سردبیر: دکتر معصومه محکم
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2022)
 • pISSN: 2345-5047 eISSN: 2345-5055
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول و سردبیر: محمدعلی کیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (Sep 2022)
 • pISSN: 2322-4398 eISSN: 2322-4401
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر حمید محمدجعفری
  سردبیر: دکتر جواد غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (April 2020)
 • pISSN: 2783-2295
  دوفصلنامه باستان شناسی
  صاحب امتیاز: گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
  مدیر مسئول: دکتر شاهین آریامنش
  سردبیر: دکتر رضا مهرآفرین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (Summer-Autumn 2022)
 • pISSN: 2476-5538
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دکتر محمدعلی صارمی
  مدیر مسئول: دکتر سید مسعود هوشمند
  سردبیر: دکتر رویا امیری نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (Spring 2022)
 • pISSN: 2251-659X eISSN: 2465-3312
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2423-4486 eISSN: 2423-4494
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر مجید سعیدی
  سردبیر: دکتر سید جلال حسینی مهر
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2322-4630 eISSN: 2322-4509
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر خیرالله غلامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Spring 2022)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال