به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف E)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 Jan 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Journal of Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Echo of Islam 0775-1019 2015 بنیاد اندیشه اسلامی
Iranian Journal of Economic Studies 2322-1402 Summer and Autumn 2021 دانشگاه شیراز
International Journal of Economics and Management Studies 2018 دانشگاه خوارزمی
ECOPERSIA 2322-2700 Winter 2023 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Education and Health Promotion 2319-6440 Jan 2023 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Educational Research in Medical Sciences 2252-0465 Dec 2022 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Elderly Health Journal 2423-6179 Dec 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations 2322-3952 Winter-Spring 2023 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering 2383-3890 Dec 2022 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Electrical Engineering 2008-7799 زمستان 1401 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Journal of Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Emergency Practice and Trauma 2383-4544 Winter-Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Journal of Emerging Research Topics in Electrical and Electronics Engineering دانشگاه رازی کرمانشاه
International Journal of Endocrinology and Metabolism 1726-913X Jan 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranica Journal of Energy & Environment 2079-2115 Winter 2020 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Energy Equipment and Systems 2383-1111 Winter 2020 دانشگاه تهران
Journal of Energy Management and Technology 2588-3372 Winter 2023 انجمن انرژی ایران
International Journal of Engineering 1025-2495 May 2023 پژوهشگاه مواد و انرژی
|
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 1 (Jan 2023)
 • pISSN: 0775-1019
  ماهنامه سیاسی, فرهنگی, اجتماعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: بنیاد اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا آزادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 254 (2015)
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: دکتر سید حمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2023)
 • pISSN: 2383-1111 eISSN: 2345-251X
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حائری یزدی
  سردبیر: دکتر فرشاد کوثری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2020)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال