به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر و معماری

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۹۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning 2228-7337 Dec 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
International Journal of Architecture and Urban Development 2228-7396 spring 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2588-4506 May-Jun 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Persica Antiqua 2783-2295 Summer-Autumn 2022 گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
Journal of Socio Spatial Studies 2645-419X Summer 2019 موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
Space Ontology International Journal 2345-6450 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
فصلنامه اثر 1024-2647 بهار 1401 پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
فصلنامه الهیات هنر 2383-1227 پاییز و زمستان 1397 مدرسه اسلامی هنر
اندیش نامه معماری 2783-1876 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه هنر
نشریه اندیشه معماری 2538-3019 بهار و تابستان 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
نشریه ایران ورجاوند پاییز و زمستان 1400 دکتر شاهین آریامنش
نشریه ایوان خشت خانه 2717-2813 موسسه میراث خشت و فیروزه صفاهان
نشریه باغ نظر 1735-9635 شهریور 1401 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 2588-2775 تابستان 1401 فرزانگان دانش
نشریه پژوهش در هنر و علوم انسانی 2538-6298 امرداد 1401 دکتر میلاد فتحی
مجله پژوهش های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی تابستان 1401 نوید جهدی
نشریه پژوهش های معماری اسلامی 2382-980X بهار 1401 دانشگاه علم و صنعت ایران
نشریه پژوهش های معماری نوین 2820-9818 بهار 1401 موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
نشریه پژوهش هنر 2345-3834 بهار و تابستان 1400 دانشگاه هنر اصفهان
پژوهشنامه فرهنگستان هنر 1735-7896 بهار 1399 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
|
 • pISSN: 2588-4506 eISSN: 2588-4670
  فصلنامه هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل داوودی رکن آبادی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم دادور
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (May-Jun 2019)
 • pISSN: 2783-2295
  دوفصلنامه باستان شناسی
  صاحب امتیاز: گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
  مدیر مسئول: دکتر شاهین آریامنش
  سردبیر: دکتر رضا مهرآفرین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (Summer-Autumn 2022)
 • pISSN: 2345-6450 eISSN: 2423-7299
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
  مدیر مسئول: دکتر جمال الدین سهیلی
  سردبیر: دکتر منوچهر طبیبیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 1024-2647
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  مدیر مسئول: دکتر بهروز عمرانی
  سردبیر: دکتر علیرضا انیسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (بهار 1401)
 • pISSN: 2538-3019 eISSN: 2676-4806
  دوفصلنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  مدیر مسئول: دکتر حسن ذوالفقارزاده
  سردبیر: دکتر غلامحسین معماریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (بهار و تابستان 1401)
 • eISSN: 2717-2813
  ماهنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - معماری و شهرسازی
  صاحب امتیاز: موسسه میراث خشت و فیروزه صفاهان
  مدیر مسئول: سید عباس موسوی
  سردبیر: دکتر عفت صبوحی
 • pISSN: 1735-9635 eISSN: 2257-7197
  ماهنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری
  سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 111 (شهریور 1401)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال