به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution 2676-7368 Spring 2022 دانشگاه تهران
The Iranian Journal of International Affairs 1016-6130 summer2009 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
Journal of Islamic Political Studies 2676-2943 Winter-Spring 2021 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2021 دکتر طاهر امینی گلستانی
International Journal of Political Science 2228-6217 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Iranian Political Studies 2676-5527 Summer 2018 دانشگاه فردوسی مشهد
The Iranian Review for UN Studies 2645-646X Summer and Autumn 2020 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
Iranian Review of Foreign Affairs 2008-8221 Winter-Spring 2021 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
فصلنامه آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1401 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آینده پژوهی انقلاب اسلامی 2717-3674 بهار 1401 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آینده پژوهی ایران 2423-6365 بهار و تابستان 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
نشریه آینده پژوهی راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
نشریه الفکر السیاسی الاسلامی الصیف و الخریف 2021 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجله امنیت بین الملل تیر 1401 موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
نشریه امنیت ملی 3329-2538 تابستان 1401 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
فصلنامه اندیشه سیاسی اسلام پاییز 1390 دانشگاه پیام نور
نشریه اندیشه سیاسی در اسلام 2423-7973 بهار 1400 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
نشریه ایراس پاییز و زمستان 1391 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
فصلنامه بازی جنگ 2676-5284 زمستان 1399 دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
نشریه برنامه ریزی و توسعه محیط شهری 2783-3496 امرداد 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران)
|
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر علی کریم زاده
  سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (بهار 1401)
 • فصلنامه علوم انسانی، آینده پژوهی
  صاحب امتیاز: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر مهدی احمدیان
  سردبیر: دکتر محمدرحیم عیوضی
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
  مدیر مسئول: عابد اکبری
  سردبیر: دکتر علی اسمعیلی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (تیر 1401)
 • pISSN: 3329-2538
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر حسین سلیمی
  سردبیر: دکتر بهرام بیات
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (تابستان 1401)
 • pISSN: 2676-5284 eISSN: 2676-7708
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر محمدرضا مهرگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال