به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Jun 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Journal of advanced materials and processing 2322-388X Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Advances in Computer Research 2345-606X Summer 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
International Journal of Agricultural Management and Development 2159-5852 Mar 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Agricultural Marketing and Commercialization Journal 2676-640X Winter and Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
International Journal of Agricultural Science Research and Technology in Extension and Education Systems 2251-7588 Jun 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
Anthropogenic Pollution Journal 2588-4646 Winter and Spring 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
International Journal of Architecture and Urban Development 2228-7396 spring 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2322-4142 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
Iranian Journal of Catalysis 2252-0236 Winter 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Journal of Chemical Health Risks 2251-6719 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Journal of the Iranian Chemical Research 2008-1030 Autumn 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Computations and Simulations in Mechanical Science Summer and Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی
Journal of Computer and Robotics 2345-6582 Summer and Autumn 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Curriculum Research 2717-3429 Oct 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 Apr 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Journal of Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
|
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2252-0236 eISSN: 2345-4865
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  مدیر مسئول: دکتر راضیه فضائلی
  سردبیر: دکتر احمدرضا مساح
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2022)
 • pISSN: 2251-6719 eISSN: 2251-6727
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حمید هاشمی مقدم
  سردبیر: دکتر غلامحسن واعظی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (Apr 2022)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال