به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف N)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Nano Dimension 2008-8868 Winter 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Nano Science and Technology Journal 2981-1422 Summer 2023 دانشگاه صنعتی اراک
Journal of Nano Structures 2251-7871 Summer 2023 دانشگاه کاشان
Journal of Nanoanalysis 2383-0344 Sep 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
Nanochemistry Research 2538-4279 Spring 2024 انجمن شیمی ایران
Nanomedicine Journal 2322-3049 Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nanomedicine Research Journal 2476-3489 Winter 2024 انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران
International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology 1735-7004 Winter 2024 انجمن نانو فناوری ایران
Journal of Natural Compounds Chemistry Summer and Autumn 2023 انجمن گیاهان دارویی ایران
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Journal of Nature and Spatial Sciences 2783-1604 Summer and Fall 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Iranian Journal of Neonatology 2251-7510 Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of nephropathology 2251-8363 Jul 2020 انجمن پیشگیری نفروپاتی دیابتی
Nephro-Urology Monthly 2251-7006 Feb 2024 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Journal of Neurodevelopmental Cognition 2645-565X Winter and Spring 2021 دانشگاه شهید بهشتی
Iranian Journal of Neurosurgery 2423-6497 Summer 2022 انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران
Journal of new advances in English Language Teaching and Applied Linguistics 2927-2676 Winter and Spring 2023 دکتر سید فواد ابراهیمی
Journal of New Applied Studies in Management, Economics & Accounting 2783-3119 Summer 2024 مهندس جواد دلجوی شهیر
Journal of New Approaches in Exercise Physiology 2588-6614 Winter and Spring 2023 دانشگاه علامه طباطبائی
|
 • eISSN: 2981-1422
  فصلنامه علوم پایه، نانو فناوری
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اراک
  مدیر مسئول: دکتر کامبیز هدایتی
  سردبیر: دکتر غلامرضا نبیونی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (Summer 2023)
 • pISSN: 2251-7871 eISSN: 2251-788X
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: دکتر محمد الماسی کاشی
  سردبیر: دکتر مسعود صلواتی نیاسری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (Summer 2023)
 • eISSN: 2383-0344
  فصلنامه علوم پایه ،نانو فناوری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر فرشاد هاشمیان
  سردبیر: دکتر علی نیازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Sep 2022)
 • pISSN: 2538-4279 eISSN: 2423-818X
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی رمضانی
  سردبیر: دکتر علی مرسلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2024)
 • pISSN: 2322-3049 eISSN: 2322-5904
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا جعفری
  سردبیر: دکتر محمد رمضانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Spring 2024)
 • pISSN: 2476-3489 eISSN: 2476-7123
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید مهدی رضایت
  سردبیر: دکتر فرید درکوش
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2024)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال