به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف N)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Nano Dimension 2008-8868 Summer 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Journal of Nano Structures 2251-7871 Winter 2020 دانشگاه کاشان
Nanochemistry Research 2538-4279 Winter-Spring 2022 انجمن شیمی ایران
Nanomedicine Journal 2322-3049 Summer 2022 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nanomedicine Research Journal 2476-3489 Winter 2020 انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران
International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology 1735-7004? Winter 2020 انجمن نانو فناوری ایران
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Journal of Nature and Spatial Sciences 2783-1604 Winter and Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Iranian Journal of Neonatology 2251-7510 Spring 2022 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of nephropathology 2251-8363 Jul 2020 انجمن پیشگیری نفروپاتی دیابتی
Nephro-Urology Monthly 2251-7006 Aug 2022 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Journal of Neurodevelopmental Cognition 2645-565X Summer-Autumn 2020 دانشگاه شهید بهشتی
Iranian Journal of Neurosurgery 2423-6497 Winter 2022 انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران
Journal of new advances in English Language Teaching and Applied Linguistics 2927-2676 Winter and Spring 2022 دکتر سید فواد ابراهیمی
Journal of New Approaches in Sport Sciences 2588-6614 Summer and Autumn 2021 دانشگاه علامه طباطبائی
International Journal of new Chemistry 2383-188x Autumn 2022 دکتر رویا احمدی
International Journal of New Political Economy 2717-1485 Winter - Spring 2022 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of New Studies in Sport Management 2717-4069 Summer 2022 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Journal of New Trends in English Language Learning Apr 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان)
|
 • pISSN: 2251-7871 eISSN: 2251-788X
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: دکتر محمد الماسی کاشی
  سردبیر: دکتر مسعود صلواتی نیاسری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2322-3049 eISSN: 2322-5904
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا جعفری
  سردبیر: دکتر محمد رمضانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2022)
 • pISSN: 2476-3489 eISSN: 2476-7123
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید مهدی رضایت
  سردبیر: دکتر فرید درکوش
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2251-7510 eISSN: 2322-2158
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سید علیرضا مرندی
  سردبیر: دکتر رضا سعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Spring 2022)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال