به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فیزیک

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic 2322-4924 Spring 2022 دانشگاه دامغان
Journal of Holography Applications in Physics 2783-4778 Winter 2023 دانشگاه دامغان
Journal of Interface, Thin Film and Low Dimension Systems 2645-4173 Summer-Autumn 2021 دانشگاه الزهرا
Journal of Progress in Physics of Applied Materials 2783-4794 Jun 2022 دانشگاه سمنان
Journal of Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Radiation Physics and Engineering 2645-6397 Spring 2023 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Journal Of Theoretical And Applies Physics 2251-7227 Summer 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Transaction in Theoretical and Mathematical Physics دانشگاه صنعتی قم
نشریه اپتوالکترونیک 2783-1752 بهار و تابستان 1401 دانشگاه پیام نور
مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران 5748-2345 بهار و تابستان 1401 انجمن مهندسی صوتیات ایران
نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای 2322-231X زمستان 1401 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله پژوهش فیزیک ایران 1682-6957 پاییز 1401 انجمن فیزیک ایران
نشریه پژوهش های نوین فیزیک 2588-493X بهار و تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
نشریه سنجش و ایمنی پرتو 2322-5971 پاییز 1401 انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
مجله علوم و فنون هسته ای 1735-1871 پاییز 1402 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
نشریه فیزیک روز 5121-2423 زمستان 1394 انجمن فیزیک ایران
فصلنامه فیزیک زمین و فضا 2538-371X زمستان 1401 دانشگاه تهران
مجله فیزیک کاربردی 2345-4911 تابستان 1402 دانشگاه الزهرا
نشریه هیدروفیزیک 2476-7131 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
|
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Autumn 2022)
 • Theoretical and Applied Physics
  pISSN: 2251-7227 eISSN: 2251-7235
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمود قرآن نویس
  سردبیر: دکتر داوود درانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Summer 2011)
 • pISSN: 5121-2423
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر هادی اکبرزاده
  سردبیر: دکتر کیوان آقابابایی سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1394)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال