به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف J)

۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology 2345-4067 Apr 2019 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jorjani Biomedicine Journal 2645-3509 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Journal of Agriculture, Environment and Society Jun 2022 دانشگاه زابل
Journal of Al-Mustafa International University Autumn 2021 جامعه المصطفی العالمیه
Journal of Vessels and Circulation 2717-0357 Spring 2022 دانشگاه علوم پزشکی قم
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 2322-3758 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jundishapur Journal of Health Sciences 2252-021x Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jundishapur Journal of Microbiology 2008-3645 Jul 2022 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 1735-7780 May 2020 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
|
 • eISSN: 2645-3509
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  مدیر مسئول: محمدرضا هنرور
  سردبیر: دکتر ناصر بهنام پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2322-3758 eISSN: 2322-4207
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  مدیر مسئول: دکتر پروین عابدی
  سردبیر: دکتر کوروش زارع
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Jan 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال