به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مکانیزاسیون کشاورزی

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Agricultural Science Research and Technology in Extension and Education Systems 2251-7588 Dec 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
Iran Agricultural Research 1013-9885 Winter and Spring 2022 دانشگاه شیراز
نشریه پژوهش های خشکسالی و تغییر اقلیم بهار 1401 دانشگاه بیرجند
فصلنامه پژوهش های علوم فنی و کشاورزی 2645-7202 پاییز و زمستان 1399 دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی
مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی 2345-6906 زمستان 1401 دانشگاه شهرکرد
پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر فروردین و اردیبهشت 1387 دانشگاه مازندران
نشریه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی 2476-4612 پاییز 1401 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
فصلنامه تحقیقات مهندسی کشاورزی 2645-45131 پاییز 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 2383-1812 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله دانش زراعت 2345-3281 1393 دانشگاه شاهد
مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2588-7106 تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست پاییز و زمستان 1401 دانشگاه گنبد کاووس
مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 2645-6508 بهار و تابستان 1401 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
نشریه علوم کاربردی سیب زمینی بهار و تابستان 1401 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
نشریه ماشین های کشاورزی 2228-6829 بهار 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 پاییز 1401 دانشگاه تهران
نشریه مهندسی زراعی 2588-5944 پاییز 1401 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2345-3281
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر مجید امینی دهقی
  سردبیر: دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (1393)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال