به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تهران

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Advances in Industrial Engineering 2423-6896 Summer and Autumn 2023 دانشگاه تهران
Journal of Algorithms and Computation 2476-2784 Jun 2023 دانشگاه تهران
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry 2008-4226 May 2024 دانشگاه تهران
Journal of Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X Jun 2024 دانشگاه تهران
Civil Engineering Infrastructures Journal 2322-2093 Jun 2024 دانشگاه تهران
Journal of Computational Applied Mechanics 2423-6713 Jun 2024 دانشگاه تهران
Journal of Contemporary Islamic Studies 2645-3290 Winter-Spring 2024 دانشگاه تهران
Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution 2676-7368 Winter 2024 دانشگاه تهران
Journal of Cyberspace Studies 2588-5499 Winter-Spring 2024 دانشگاه تهران (دانشکده مطالعات جهان)
Desert 2008-0875 Summer -Autumn 2023 دانشگاه تهران
Energy Equipment and Systems 2383-1111 Winter 2024 دانشگاه تهران
International Journal Of Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Journal of Food and Bioprocess Engineering 2676-3494 Summer-Autumn 2023 دانشگاه تهران
Geopersia 2228-7817 Winter-Spring 2024 دانشگاه تهران
Journal of Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
International Journal of Horticultural Science and Technology 2322-1461 Winter 2025 دانشگاه تهران
Journal of Information Technology Management 2008-5893 Spring 2024 دانشگاه تهران
Iranian Economic Review 1026-6542 Winter 2024 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Management Studies 2008-7055 Summer 2024 دانشگاه تهران
International Journal of Mining & Geo-Engineering 2345-6930 Spring 2024 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سید کاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و هشتم شماره 2 (Summer -Autumn 2023)
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین رحیم پور
  سردبیر: دکتر علی کنعانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (Winter-Spring 2024)
 • pISSN: 1026-6542
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مهدوی
  سردبیر: دکتر حسین عباسی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (Winter 2024)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال