فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی فسا

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Galen Medical journal 2228-5423 2018 دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5105 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی فسا
|
 • pISSN: 2228-5423
  سالنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی فسا
  مدیر مسئول: دکتر احسان بهرام علی
  سردبیر: علی اصغر کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال