فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی معدن

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Mining & Geo-Engineering 2345-6930 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
Mining and Environement 2251-8592 Spring 2019 دانشگاه صنعتی شاهرود
روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن 2251-6565 بهار 1398 دانشگاه یزد
زمین شناسی مهندسی ایران 2228-5245 زمستان 1397 انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
مهندسی معدن 1735-7616 تابستان 1397 انجمن مهندسی معدن ایران
مهندسی منابع معدنی 2538-5143 تابستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
مکانیک سنگ ایران پاییز 1396 انجمن مکانیک سنگ ایران
|
 • pISSN: 2251-8592 eISSN: 2251-8606
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ سرشکی
  سردبیر: دکتر محمد عطایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 1735-7616
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی معدن ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی ایران نژاد
  سردبیر: دکتر محمود عبدالهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (تابستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال