فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کنترل و اتوماسیون

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
سنجش و کیفیت پائیز 1381 مریم حاجیانی
صنعت هوشمند خرداد 1398 انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
|
  • ماهنامه علمی - تخصصی کنترل و اتوماسیون صنعتی
    صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
    مدیر مسئول: مهندس حسین فرهادی
    سردبیر: مهندس وحید تیموری
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 215 (خرداد 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال