فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه باقر العلوم (ع)

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آیین حکمت تابستان 1398 دانشگاه باقرالعلوم
تاریخ اسلام 2008-6431 بهار 1398 دانشگاه باقرالعلوم
علوم سیاسی 1735-0557 بهار 1398 دانشگاه باقرالعلوم
|
 • فصلنامه علمی-پژوهشی حوزوی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: دکتر یارعلی کردفیروزجایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-6431
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محسن الویری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال