فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه ولیعصر رفسنجان

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم و فناوری پسته 2538-3094 بهار و تابستان 1395 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
موجکها و جبر خطی 2383-1936 Winter and Spring 2018 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
|
 • pISSN: 2383-1936 eISSN: 2476-3926
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی آرمندنژاد
  سردبیر: دکتر محمدعلی دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Winter and Spring 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال