فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات اقوام، اقلیت های مذهبی

۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پیمان 1735-0441 پاییز 1397 مهندس وارطان وارتانیان
|
  • pISSN: 1735-0441
    فصلنامه فرهنگی
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس وارطان وارتانیان
    سردبیر: شورای سردبیری
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (پاییز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال