فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۲۸۱ تا ۲۳۰۰ از ۲۵۱۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران ?2676-6256 زمستان 1397 انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی 2228-6853 بهار 1399 انجمن مطالعات راهبردی
نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 2383-1758 بهار 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 2251-8029 تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری 2322-3294 تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله مطالعات مدیریت ورزشی 2538-3213 خرداد و تیر 1399 پژوهشگاه علوم ورزشی
فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 1735-112x تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 2322-5246 بهار 1399 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
نشریه مطالعات معماری ایران بهار و تابستان 1399 دانشگاه کاشان
نشریه مطالعات معنوی 2322-4029 بهار و تابستان 1397 پژوهشکده باقرالعلوم
فصلنامه مطالعات ملی 1735-059x پاییز 1399 موسسه مطالعات ملی
فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 2252-0503 تابستان 1399 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه مطالعات منابع انسانی تابستان 1399 دانشکده علوم و فنون هوایی شهید ستاری
نشریه مطالعات منافع ملی 2645-5528 بهار 1399 دکتر حسن شمسینی غیاثوند
فصلنامه مطالعات منطقه ای 2258-1735 بهار و تابستان 1387 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
نشریه مطالعات مهدوی پاییز 1398 پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا
مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه 2676-4091 بهار 1399 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 2008-4641 پاییز 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه مطالعات میان رشته ای فرهنگ و ارتباطات بهار و تابستان 1392 دانشگاه امام صادق
فصلنامه مطالعات میان فرهنگی 1735-8663 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال