به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ن)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه نسیم خرد 2476-4302 پاییز و زمستان 1402 مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
نشریه نشاء علم 2008-935X دی 1402 بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
Journal of Communications and Information Technology 2322-4606 Autumn 2012 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Advanced Structural Mechanics Summer 2023 دانشگاه شهرکرد
مجله نظارت و بازرسی 2383-4463 بهار 1402 بازرسی کل ناجا
فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی 2251-7626 زمستان 1395 و بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه نظریه پردازی 2981-0132 پاییز 1402 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 بهار 1403 دانشگاه تهران
نشریه نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجا
نشریه نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجا
فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 بهار 1403 دانشگاه تبریز
نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 پاییز و زمستان 1402 انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
نشریه نظم اجتماعی و توسعه تابستان 1402 دانشگاه مازندران
فصلنامه نفس 2322-4517 زمستان 1402 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه یزد
فصلنامه نقد ادبی 2008-0360 بهار 1403 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه نقد و تحلیل آرای قضایی پاییز و زمستان 1402 پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه نقد و نظر 1026-8952 زمستان 1402 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
|
 • pISSN: 2383-4463 eISSN: 2383-4463
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بازرسی کل ناجا
  مدیر مسئول: دکتر مهدی معصوم بیگی
  سردبیر: دکتر سید محمد اعرابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (بهار 1402)
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (بهار 1403)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال