فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 7280-2228 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
سلامت و بهداشت 2382-9710 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
سلامت و مراقبت 2228-6799 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال