فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی زابل

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International journal of basic science in medicine 2476-664X Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی زابل
پرستاری دیابت 2345-5020 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی زابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل 2008-7837 زمستان 1394 دانشگاه علوم پزشکی زابل
دانشکده پزشکی زابل 2645-7180 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی زابل
|
 • pISSN: 2345-5020
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زابل
  مدیر مسئول: دکتر حسین شهدادی
  سردبیر: دکتر محمدرضا فیروزکوهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال