مقالات رزومه «دکتر رضا رستمی»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 19 عنوان
 • profile
  دکتر رضا رستمی
   
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 2
  دکتر محسن نوکاریزی
  استاد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد  
 • profile
  : 1
  سپیده دهقانی
   
 • profile
  : 1
  دکتر جواد حاتمی
  دانشیار  
 • profile
  : 1
  دکتر حمید پورشریفی
  دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 • profile
  : 1
  دکتر محمدعلی بشارت
  استاد  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال