فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Plant Molecular Breeding 2322-3332 Summer-Autumn 2018 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
بوم شناسی جنگل های ایران 2423-7140 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 2228-6128 تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 2251-6174 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشهای تولیدات دامی 2251-8622 تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 2538-3426 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
|
 • pISSN: 2322-3332 eISSN: 2322-5092
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
  سردبیر: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Summer-Autumn 2018)
 • pISSN: 2251-8622 eISSN: 2676-461X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر منصور رضایی
  سردبیر: دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال