مقالات رزومه «دکتر بهناز دوران»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 24 عنوان
 • profile
  دکتر بهناز دوران
  استادیار Behavioral Sciences Research Center, Life Style Institute، , Baqiyatallah University of Medical Sciences  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 1
  دکتر امیرمحسن راه نجات
  استادیار روان شناسی، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال