فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زراعت

ردیف ۲۱ تا ۳۷ از ۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تحقیقات غلات 2252-0163 بهار 1397 دانشگاه گیلان
تنشهای محیطی در علوم زراعی 2008-7604 پاییز 1398 دانشگاه بیرجند
تولید گیاهان روغنی 2383-4471 بهار و تابستان 1395 دانشگاه یاسوج
تولید گیاهان زراعی 2008-739X بهار 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 2322-1208 بهار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 2251-8517 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
تولیدات گیاهی 2588-543X تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
چغندر قند 1735-0670 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
دانش علفهای هرز 1735-3548 پاییز و زمستان 1397 انجمن علوم علف های هرز ایران
زراعت دیم ایران 2345-6876 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 تابستان 1398 دانشگاه تربت حیدریه
علوم زراعی ایران 5540-1562 بهار 1398 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 تابستان 1398 دانشگاه تهران
علوم و تحقیقات بذر ایران 2383-225X زمستان 1397 دانشگاه گیلان
فنآوری تولیدات گیاهی 2476-6321 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2008-403x تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2322-4096 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
|
 • pISSN: 2008-739X eISSN: 2008-7403
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر سیدعطاءالله سیادت
  سردبیر: دکتر سرالله گالشی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2383-225X eISSN: 2476-3780
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدرضا احتشامی
  سردبیر: دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال