به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۹۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 2423-7892 تابستان 1402 دانشگاه خوارزمی
نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی 5805-2476 بهار و تابستان 1402 دانشگاه شهید بهشتی
مجله توسعه فضاهای پیراشهری 2676-4164 بهار و تابستان 1402 دکتر حسن افراخته
فصلنامه جغرافیا 2717-2996 زمستان 1402 دکتر حسن کامران
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 2228-6462 پاییز 1402 موسسه آموزش عالی قشم
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 2345-2277 پاییز 1402 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای 2981-118X پاییز 1402 دانشگاه ارومیه
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 2008-8087 پاییز 1402 دانشگاه تبریز
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 زمستان 1402 دانشگاه اصفهان
فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط 2322-3197 زمستان 1402 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله جغرافیا و توسعه 1735-0735 زمستان 1402 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 پاییز 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و توسعه فضایی 2588-6797 Spring 2018 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 2008-1391 تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله جغرافیا و روابط انسانی 2645-3851 زمستان 1402 دکتر آئیژ عزمی
نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 پاییز 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه جغرافیای اجتماعی شهری 2423-5504 بهار و تابستان 1402 دانشگاه شهید باهنر کرمان
فصلنامه جغرافیای طبیعی 2008-5656 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
|
 • pISSN: 2008-5656
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
  مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (پاییز 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال