فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات موسسات آموزش عالی

۱۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Spring 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان
Reports of Biochemistry & Molecular Biology 2322-3840 Jul 2019 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
اختلالات ارتباطی گفتار و زبان 3245-3052 بهار و تابستان 1394 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
اسلام و پژوهش های روان شناختی پاییز و زمستان 1396 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
پژوهشنامه تربیت دینی بهار و تابستان 1395 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 2538-5097 بهار 1398 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 2228-6462 تابستان 1398 موسسه آموزش عالی قشم
گردشگری و چشم انداز آینده 2228-6470 تابستان 1393 موسسه آموزش عالی قشم
مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی 2322-3367 بهار 1398 موسسه آموزش عالی سبز
نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجاء
نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجاء
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال