به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه در مسیر استنباط پاییز و زمستان 1402 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی 2821-1979 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
نشریه دولت و حقوق 2717-4042 پاییز 1402 معاونت حقوقی ریاست جمهوری (با همکاری دانشگاه امام صادق)
نشریه دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1402 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه دین و قانون تابستان 1401 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
نشریه رای : مطالعات آرای قضایی ?2476-4566 پاییز 1401 پژوهشگاه قوه قضاییه
نشریه رهیافت پیشگیری 2120-2717 زمستان 1400 قوه قضاییه
نشریه رویه قضایی حقوق خصوصی 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق عمومی 2476-7581 1394 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق کیفری 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویکردهای حقوق سیاسی امرداد 1402 موسسه طنین نوین عدالت جاهد و موسسه تابع
فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف 2645-3843 تابستان 1402 جواد ساسانی
مجله علم و وکالت 2676-6353 پاییز 1398 کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
فصلنامه فقه 1735-3181 پاییز 1402 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشریه فقه جزای تطبیقی 2717-4298 پاییز 1402 سید رضا احسان پور
مجله فقه حکومتی پاییز و زمستان 1400 دکتر محمدتقی دشتی
مجله فقه مقارن 2322-1976 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه مذاهب اسلامی
فصلنامه فقه و اصول 2008-9139 پاییز 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
دوفصلنامه فقه و حقوق ارتباطات پاییز و زمستان 1391 پژوهشکده باقرالعلوم
نشریه فقه و حقوق خانواده 2538-5291 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه امام صادق
|
 • pISSN: 2676-6353
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر اسماعیل رحیمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-3181
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  مدیر مسئول: عبدالرضا ایزدپناه
  سردبیر: دکتر رضا اسفندیاری (اسلامی)
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 115 (پاییز 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال