فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه شهرکرد

۱۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ادبیات و علوم انسانی بهار و تابستان 1392 دانشگاه شهرکرد
برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
بیماری های مشترک انسان و دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
پژوهش آب ایران 2008-1235 پاییز 1398 دانشگاه شهرکرد
پژوهش در تغذیه دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهرکرد
جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام 2476-6046 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهرکرد
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 2423-3633 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهرکرد
گیاه زراعی و تنش های محیطی 2538-6085 بهار و تابستان 1395 دانشگاه شهرکرد
مدیریت خاک 2345-4547 پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
|
 • pISSN: 2008-1235 eISSN: 2345-6655
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهرکرد
  مدیر مسئول: حسین صمدی بروجنی
  سردبیر: دکتر سیدحسن طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال