مقالات رزومه «دکتر مهدی پورمهدی بروجنی»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 13 عنوان
 • profile
  دکتر مهدی پورمهدی بروجنی
  دانشیار  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 1
  دکتر حسین نجف زاده
  استاد فارماکولوژی، فارماکولوژی، پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  
 • profile
  : 1
  دکتر سجده کمالی
   
 • profile
  : 1
  دکتر بهمن مصلی نژاد
  استاد  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال