به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ج)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه جاده 1735-062x پاییز 1401 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 2383-0468 پاییز 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش 2322-1445 بهار و تابستان 1401 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2322-4371 بهار و تابستان 1401 دانشگاه تبریز
مجله جامعه شناسی ایران 1735-1901 پاییز 1400 انجمن جامعه شناسی ایران
نشریه جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی 2676-5314 زمستان 1400 انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران
نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران 2676-6663 تیر 1401 انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران
مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2252-0732 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه شاهد
نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر 2717-2414 بهار 1399 دانشگاه کردستان
نشریه جامعه شناسی فرهنگی 2717-1736 پاییز 1398 دکتر جعفر شویچی
مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2383-0395 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه مازندران
نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه جامعه شناسی ورزش 2645-5641 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه تبریز
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 پاییز 1401 دانشگاه اصفهان
نشریه جامعه مهدوی پاییز و زمستان 1400 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه 2538-2209 زمستان 1400 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
نشریه جاویدان خرد 2251-8932 پاییز و زمستان 1400 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
نشریه جداسازی و پدیده های انتقال 2228-5490 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 1735-2967 پاییز 1400 انجمن جراحان ارتوپدی ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال