فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه کردستان

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Contemporary Literary and Cultural Studies 2645-3533 Summer - Autumn 2018 دانشگاه کردستان
آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 بهار و تابستان 1397 دانشگاه کردستان
تدریس پژوهی 2476-5686 تابستان 1398 دانشگاه کردستان
مدیریت مدرسه 2538-4724 پاییز 1398 دانشگاه کردستان
مشاوره و روان درمانی خانواده 2251-6654 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه کردستان
مطالعات رفتار مصرف کننده 2383- 4145 بهار و تابستان 1398 دانشگاه کردستان
مطالعات شهری 2322-2875 بهار 1398 دانشگاه کردستان
|
 • pISSN: 2322-2875
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان
  مدیر مسئول: هوشمند علیزاده
  سردبیر: دکتر فرشاد نوریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال