فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 2538-5038 بهار 1398 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات رسانه های نوین 2538-2209 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی 2588-3917 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعات زن و خانواده 2008-9384 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه الزهرا
مطالعات علوم اجتماعی ایران 2008-1480 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
مطالعات فرهنگ - ارتباطات 2008-8760 تابستان 1398 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان 1735-8256 پاییز 1397 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات 2008-5575 بهار 1398 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه 2676-4091 بهار 1398 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 2008-4641 زمستان 1397 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مطالعات میان رشته ای فرهنگ و ارتباطات بهار و تابستان 1392 دانشگاه امام صادق (ع)
مطالعات میان فرهنگی 1735-8663 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 2322-5254 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی 2645-4475 شهریور 1398 منیژه ملایی
نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000x بهار و تابستان 1397 انجمن جمعیت شناسی ایران
نامه انسان شناسی 1375-2096 بهار و تابستان 1396 انجمن انسان شناسی ایران
نامه فرهنگ و ارتباطات پاییز و زمستان 1396 دانشگاه امام صادق (ع)
نامه ی جامعه زمستان 1397 جامعه الزهرا (س)
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تهران
کارآگاه 1735-272X تابستان 1398
|
 • pISSN: 2538-2209 eISSN: 2476-6550
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی فرقانی
  سردبیر: دکتر هادی خانیکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-8760 eISSN: 2538-2632
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر محمد سلگی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی فرقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال