به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه اقتصاد تولید و بازاریابی کشاورزی پاییز 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
نشریه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار 2538-2454 پاییز 1402 انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران
ماهنامه اقتصاد دیجیتال 1735-4412 فروردین 1402 مهندس علیرضا خدایی
مجله اقتصاد زنان مهر و آبان 1396 اشرف گرامی زادگان
ماهنامه اقتصاد سبز بهمن 1402 مهندس محمدرضا جمشیدی
فصلنامه اقتصاد سیاسی 1387 دفتر پژوهش های فرهنگی
فصلنامه اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه زمستان 1386 و بهار 1387 موسسه مطالعات دین و اقتصاد
نشریه اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه اصفهان
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 2322-2131 پاییز 1402 دانشگاه خوارزمی
نشریه اقتصاد مالی 2538-3833 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه اقتصاد محاسباتی تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2538-4791 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه اقتصاد مسکن تابستان 1396
فصلنامه اقتصاد مقداری 2008-5850 پاییز 1402 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله اقتصاد منابع طبیعی 2345-301x زمستان 1394 دانشگاه اصفهان
نشریه اقتصاد و الگوسازی 2476-5775 بهار 1402 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه اقتصاد و بازار کشاورزی 2821-0700 بهار و تابستان 1402 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی زمستان 1402 انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری 2345-2439 پاییز 1402 شهرداری تهران
ماهنامه اقتصاد و بیمه بهمن 1402 آناهیتا خلج امیرحسینی
|
 • فصلنامه علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود عبدالله زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (1387)
 • pISSN: 2538-3833 eISSN: 2538-3841
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر نعمت فلیحی
  سردبیر: دکتر علی اسماعیل زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال