فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اباختر تابستان 1397 محمدعلی مهدوی امیری
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی
ابن سینا 1735-9503 تابستان 1398 اداره ی بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
اپیدمیولوژی ایران 1735-7489 بهار 1398 انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
اتاق سبز دی 1393
اتوماسیون اداری و مالی آبان 1392 مهندس محمدکاظم میلان نورانی
اتوماسیون ساختمان خرداد و تیر 1397 سیف الله نیک نامی
اثر 1024-2647 تابستان 1398 پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
احسن الحدیث بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
احیا 1396 شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
اخبار آزمایشگاهی اسفند 1396 و فروردین 1397 دکتر محمدرضا عابدی
اخبار ادیان 0786-1735 بهمن 1391 موسسه گفت و گوی ادیان
اخبار شیعیان آبان و آذر 1392 موسسه شیعه شناسی
اخبار فلزات مرداد 1398 اتابک خلیلی
اخبار مالی خرداد و تیر 1398 جاوید رنجبر فرد شیرازی
اخبار کودکانه زمستان 1387 و بهار 1388 زینب جعفری
اختلالات ارتباطی گفتار و زبان 3245-3052 بهار و تابستان 1394 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
اخلاق 2251-7898 بهار 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
اخلاق پزشکی 2008-4374 بهار 1397 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
اخلاق پژوهی 2476-3640 پاییز 1396 پژوهشگاه قرآن و حدیث
|
 • pISSN: 1024-2647
  فصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  مدیر مسئول: جلیل گلشن
  سردبیر: دکتر مهناز اشرفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1398)
 • فصلنامه علمی , فرهنگی ,اجتماعی
  صاحب امتیاز: شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمصطفی صفوی
  سردبیر: کوروش نیک آیین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (1396)
 • pISSN: 2251-7898
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  سردبیر: دکتر حبیب رضا ارزانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-4374
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی
  سردبیر: دکتر محمود عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (بهار 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال