فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۳۵۲۱ تا ۳۵۴۰ از ۳۵۷۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
کتاب ماه دین مرداد و شهریور 1382 خانه کتاب
کتاب ماه علوم اجتماعی خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه علوم و فنون خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه فلسفه خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه هنر 1735-6784 خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه کلیات 6741-1735 شهریور و مهر 1383 خانه کتاب
کتاب ماه کودک و نوجوان 1735-6733 شهریور 1383 خانه کتاب
کتاب مهر بهار 1395 انتشارات سوره مهر
کتاب نقد بهار و تابستان 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کتاب و سنت بهار و تابستان 1395 دانشگاه قرآن و حدیث
کتابداری و اطلاع رسانی 1680-9637 پاییز 1398 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
کتابستان دی و بهمن 1397 مهندس محمدرضا جمشیدی
کتابهای اسلامی 1682-2757 پاییز و زمستان 1392 موسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع
کرک خرداد 1395 مهندس بهروز خالقی پور
کشاورز آبان 1398 موسسه انتشارات گل افرا
کشاورزی بوم شناختی 2251-6824 1398 انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
کشاورزی و توسعه پایدار شهریور 1398 دکتر فرشاد قوشچی
کشاورزی و غذا مرداد و شهریور 1398 مهندس محمودرضا عیسی خانی
کشتیرانی و فناوری دریایی 2476-3993 بهار 1398 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
کفش تبریز 2251-7847 مهر 1398 انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز
|
 • pISSN: 1735-6784
  ماهنامه تخصصی, اطلاع رسانی, نقد و بررسی کتاب و هنری
  صاحب امتیاز: خانه کتاب
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 189 (خرداد 1393)
 • فصلنامه مدیریت نشر کتاب
  صاحب امتیاز: انتشارات سوره مهر
  مدیر مسئول: محسن مومنی شریف
  سردبیر: حیدر ایمنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19-20 (بهار 1395)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر عطاءالله رفیعی آتانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74-75 (بهار و تابستان 1394)
 • فصلنامه تخصصی پرورش بلدرچین در ایران
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس بهروز خالقی پور
  سردبیر: مهندس فهیمه چاوشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (خرداد 1395)
 • ماهنامه کشاورزی, دام, طیور, منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه انتشارات گل افرا
  مدیر مسئول: دکتر فریدون گل افرا
  سردبیر: دکتر افسانه مظفری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 479 (آبان 1398)
 • pISSN: 2251-6824
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هومان لیاقتی
  سردبیر: دکتر اسکندر زند
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1398)
 • pISSN: 2251-7847 eISSN: 2251-7839
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز
  مدیر مسئول و سردبیر: محمدحسین آخوندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 70 (مهر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال