مقالات رزومه «دکتر احسان نامدار جویمی»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 31 عنوان
 • profile
  دکتر احسان نامدار جویمی
  دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 5
  دکتر محمد تابان
  دانشیار مدیریت منابع انسانی ،گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام، دانشگاه ایلام  
 • profile
  : 1
  دکتر ناصر باهنر
  دانشیار فرهنگ و ارتباطات،ارتباطات و تبلیغ،معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال