گذشته شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره 4746، 24 صفحه
1
صفحه اول
اشکان رسولیان
5
بازرگانی
درخواست ابهام زدایی از یک بخشنامه / رئیس اتاق بازرگانی ایران به دادستان کل کشور نامه نوشت
یادداشت : بایسته های حقوق در بازرگانی (43)
علیرضا صالحی
خبر
احتمال حذف تدریجی تعرفه ها / دو غول اقتصادی جهان توافق می کنند؟
7
مسکن و عمران
گزارش
هشدار نارنجی از آسمان تهران / هوای پایتخت بعداز پاییز سالم 97 دوباره «آلوده» شد
9
بورس
11
نفت و پتروشیمی
اوپک گرفتار در مارپیچ کاهش تولید؟ / اثرات رشد تولید شیل آمریکا در «چشم انداز جهانی نفت 2019» بررسی شد
13
بانک و بیمه
14
آمار هفتگی بازار سهام
آمار هفتگی بازار سهام
18
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 18 الی 20)
23
باشگاه اقتصاددانان
دکتر نصرالله جهانگرد
سیدمحمدحسن مقدم فر
محمدحسین ملک نژاد
24
مدیران
برترین مدیران عامل دنیا در سال 2019 / سابقه طولانی در مدیریت، یکی از عوامل مهم نتایج درخشان شرکت ها
ترجمه: مریم رضایی
کارآفرینی برای همه : فروش همه چیز: جف بزوس و عصر آمازون (43)
Brad Stone
کیم اسکات ترجمه: سیدحسین علوی لنگرودی